Promocja gminy – jak robić to dobrze?

Włodarze gmin mają na swoich barkach poważne zadanie. Ich obowiązkiem jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo, szkolnictwo, opiekę zdrowotną, gospodarkę komunalną, lecz również długofalowy rozwój gminy. Ściągnięcie inwestorów, turystów, pozyskanie funduszy na rozbudowę bądź powstanie nowych instytucji zależy w dużej mierze od umiejętności zaprezentowania lokalnych walorów turystycznych, przyrodniczych i gospodarczych.

 

Jak to zrobić umiejętnie? 

Małe aglomeracje najczęściej borykają się z bezrobociem, kulejącą infrastrukturą, zmniejszająca się liczbą mieszkańców. Rozwiązania tych problemów gminy szukają w przyciągnięciu inwestorów lub zachęceniu obecnych już przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Ma to zatrzyma młodych ludzi na miejscu, podnieść poziom życia mieszkańców i zwiększy wpływy z podatków do miejskiej kasy. Drugim kołem zamachowym dla lokalnej gospodarki może stać się turystyka. Jest jakiś wspólny mianownik tych dwóch obszarów? Oczywiście! To skuteczna reklama. Umiejętna reklama jest w obu przypadkach czynnikiem wspierającym powodzenie tych przedsięwzięć

 

Co promować?

Ułatwione zadanie mają te gminy, które mogą w swoich działaniach promocyjnych oprzeć się na naturalnych walorach przyrodniczych, turystycznych, historycznych. Jezioro, góry, zabytki, pomniki przyrody, miejsca związane ze znanymi postaciami mogą stać się magnesem dla turystów.

Jeśli ich brakuje, atutem mogą stać się rozwiązania instytucjonalne np.: zwolnienie z podatków, współpraca z najbliższym uniwersytetem, założenie specjalnej strefy ekonomicznej, albo wymyślenie czegoś nowego, co stanie się znakiem rozpoznawczym gminy np.: założenie innowacyjnego muzeum, postawienie charakterystycznej budowli, czy stworzenie wyjątkowego parku rozrywki.

Gdy wiemy już co promować, zastanówmy się, jakie narzędzia mamy do dyspozycji, by reklama trafiła do jak największej liczby odbiorców i była skuteczna.

 

Najczęściej wykorzystywane narzędzia przy promocji gminy

– strona internetowa w kilku językach

– biuro promocji, ew. punkt informacji turystycznej, gdzie można uzyskać kompleksową ofertę o atrakcjach regionu, noclegach, warunkach pogodowych, dojeździe, lokalnej kuchni itp.

– uczestnictwo w targach turystycznych

– obecność w mediach

– kreowanie ciekawych wydarzeń np.: dni miasta, festiwale kulinarne

– folder promocyjny, ulotki, mapy regionu z zaznaczonymi miejscami atrakcyjnymi dla turystów

– film reklamowy

 

Większość z wymienionych narzędzi jest znana i z powodzeniem funkcjonuje od lat. Nowością jest wykorzystanie przy promocji gminy wiejskiej nowych mediów np. filmu reklamowego. Jego atrakcyjność zazwyczaj nie podlega dyskusji, ale problemem staje koszt produkcji filmów reklamowych. Film promocyjny może być pewnym obciążeniem dla gminnego budżetu. Jeśli jednak potraktujemy całe przedsięwzięcie związane z produkcją filmów promocyjnych w sposób biznesowy, to należy oczekiwać, że cała inwestycja będzie się opłacać, a jej koszty zwrócą się w błyskawicznie.

 

Jak wybrać temat filmu do promocji gminy?

By film promocyjny spełnił swoje zadanie konieczne jest ustalenie pewnych założeń, których trzeba się trzymać zarówno podczas pracy nad koncepcją filmu, jego scenariuszem, wyborem aktorów, miejsc do pokazania, czy tworzeniem tekstu dla lektora.

– analiza tego, co warto pokazać i dlaczego

– jaką grupę docelową chce pozyskać film?

– czy temat filmu jest zgodny z koncepcją długoterminowej strategii rozwoju gminy

– jakie dodatkowe udogodnienia mogą ułatwić przyciągniecie turystów i inwestorów

 

Poniżej prezentujemy kilka przykładów filmów promocyjnych gmin, w których warto poszukać inspiracji.

Ciekawym przykładem są reklamy gminy Psary. Zostały zrobione w kilku wersjach dostosowanych do różnych przestrzeni ekspozycyjnych i grup docelowych: 30 sekund z lektorem, 2 minuty z lektorem, 6 minut z lektorem, 30 sekund z napisami oraz 2 minuty z napisami. Co ciekawe, by obniżyć koszty zrezygnowano z udziału aktorów. W filmie występują mieszkańcy, co jest dodatkowym elementem podnoszącym wiarygodność całej kampanii promocyjnej.

 

Zamieszkaj w gminie Psary, wersja 2 minutowa

 

 

Zamieszkaj w gminie Psary, wersja 30 sekundowa

 

 

Zamieszkaj w gminie Psary, wersja 6 minutowa

 

(pozostałe filmy https://www.youtube.com/user/GminaPsary?feature=mhee )

A tu przykład pojedynczych atrakcji, która ściągają tysiące turystów nie tylko w sezonie wakacyjnym. Są to rozwiązania dość kosztowne, ale pokazują, że ryzyko się opłaca. Akurat w przypadku Skansenu w Szymbarku, gdzie znajduje się słynny m.in.: Dom do góry nogami, Kraina Świata Bajek, Dom Gryfa Pomorskiego można mówić o sporym potencjalne promocyjnym, który należy w umiejętny sposób zagospodarować. Wystarczy przyjrzeć się oficjalnemu filmowi promocyjnemu i statystykom odwiedzin filmów nakręconych przez odwiedzających gości.

 

Film promocyjny Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, niewiele ponad 200 wyświetleń (nawet biorąc pod uwagę krótki czas video w sieci)

 

Film Dom na głowie Szymbark, niemal 100 000 wyświetleń

 

Film Dom na głowie Szymbark, ponad 54 000 wyświetleń

 

Kluczem do udanej promocji gminy jest przemyślana strategia, która powinna być spójna z celami biznesowymi. Dobór narzędzi jest zawsze kwestią do dyskusji, ale doświadczenie pokazuje, że nawet bardziej kosztowne koncepcje np. z wykorzystaniem filmu reklamowego opłacają się w dłuższej perspektywie.

Teriston.pl – film promocyjny

TERISTON