Najlepsza metoda na promocję regionu

Czasy kiedy włodarze miast siedzieli z założonymi rękami modląc się o dobrą pogodą w nadziei, że słońce lub śnieg przyniosą zysk miejskiej kasie dawno już minęły. Dziś marketing terytorialny to pojęcie, które skutecznie odmieniane jest na wszystkie sposoby w biurach promocji. A te prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć do siebie turystów i inwestorów.

O znaczeniu działań reklamowych dla regionów najlepiej świadczy liczba szkoleń, czy konferencji w tym zakresie. Wiele kampanii jest współfinansowanych ze środków unijnych, a warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywna ocena założeń, narzędzi i planowanej efektywności działań.

 

Akcja czy strategia?

Strategie reklamowe regionów są planowane zgodnie z założeniami, które dobrze znamy z kampanii produktowych. Powinna je poprzedzać analiza:

 • Jaki jest wizerunek miasta, co chcemy zmienić, podkreślić?

 • Jaka jest grupa docelowa kampanii?

 • Jakie czynniki mogą przyciągać inwestorów, turystów? Czy można połączyć ten przekaz?

 • Jakie działania ze strony miasta mogą to zainteresowanie zwiększyć? Dodatkowe inwestycje np.: basen, polepszenie infrastruktury drogowej, rozbudowa bazy hotelowej, ulgi podatkowe itp.?

 • Jakie media będą użyte jako narzędzia główne i uzupełniające?

 • Kto ze znanych osób może wesprzeć działania i pomóc je rozpropagować?

 • Jakie narzędzia zostaną użyte do oceny efektywności kampanii? 

 

Efekt finalny to np.: chwytliwe hasło reklamowe, kreacja ciekawych wydarzeń: koncertów, spotkań, zjazdów, festiwali, włączenie do kampanii lokalnych walorów przyrodnich, czy historycznych, a także różne rozwiązania funkcjonalne dla biznesu.

Wiele rzeczy udaje się uchwycić dzięki zdjęciom lotniczym (  Teriston.pl – zdjęcia i filmy lotnicze ), które są wykorzystywane w wielu spotach reklamujących miasto czy region.

 

Natura i biznes

Ciekawym przykładem zakończonej niedawno kampanii regionalnej jest projekt „Warmia i Mazury Pro-Invest 2015”. Jej celem było wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego inwestycjom oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa. Działania promocyjne były skierowane do decydentów i potencjalnych przedsiębiorców spoza regionu. Duży nacisk położono na prezentację oferty trzech parków naukowo-technologicznych, walorów gospodarczych regionu, możliwości uzyskania pomocy publicznej, czy działających w regionie dwóch stref ekonomicznych.

Przyjęta strategia w bardzo mocny sposób nawiązywała do znanych atrybutów Warmii i Mazur. Piękna przyroda, czyste powietrze, spokój mają w myśl twórców kampanii stymulować efektywność biznesu. Przekaz jest banalny: praca przy biurkach jest bardziej wydajna, gdy można łatwo zregenerować siły, a to bezpośrednio przekłada się na zyski przedsiębiorców. Takie idealne warunki pracy oferuje właśnie region Warmii i Mazur. Pozostaje pytanie, jak go najlepiej „ubrać”?

Ten przekaz udało się zawrzeć w przygotowanych na potrzeby kampanii filmach reklamowych.

 

Warmia i Mazury reklama telewizyjna

 

 

 

W ramach kampanii zrealizowano również cykl reportaży w formie krótkich filmów reklamowych, w których można znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

 • Dlaczego region jest atrakcyjny dla inwestorów?

 • Jakie korzyści oferuje przedsiębiorcom? 

 • Czy mogą liczyć na wsparcie instytucji państwowych?

 • Jak wygląda kwestia pomocy dla firm chcących eksportować swoje produkty?

 • Na jakie ulgi może liczyć przedsiębiorca chcący prowadzić działalność na Warmii i Mazurach? 

 • Jak wygląda zaplecze naukowo-technologiczne dla firm w regionie? 

 

Ciągnie biznes do Warmii i Mazur od. 1

 

 

 

Ciągnie biznes do Warmii i Mazur od. 2

 

 

 

Ciągnie biznes do Warmii i Mazur od. 3

 

 

 

Działania obejmowały telewizję, prasę, radio, internet i były realizowane od kwietnia do końca sierpnia br. Projekt „Warmia i Mazury Pro-Invest 2015” był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”. Całkowita wartość wynosiła blisko 7 mln zł. Największa część środków, bo około 6 mln zł, została przeznaczona na zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej. Dofinansowanie unijne stanowiło aż 85 proc. wartości projektu, pozostałe 15 proc. pochodziło z budżetu samorządu województwa.

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić efektywność kampanii, ale jej założenia i wykonanie pokazują, że promocja miast staje się coraz bardziej przemyślana, a jej integralną częścią może być film reklamowy. W odróżnieniu od innych narzędzi, pozwala na przedstawienie w jednym czasie treści typowo informacyjnych i wizerunkowych, budzi emocje, utrwala skojarzenia, powołuje się na autorytet liderów opinii. Spot prezentujący walory regionu nie musi od razu łączyć się z kampanią telewizyjną, choć nie ma co ukrywać, że telewizja gwarantuje największe dotarcie. Podobne funkcje będzie spełniał film reklamowy umieszczony na stronie internetowej miasta, czy w serwisach społecznościowych. W taki właśnie sposób jest z powodzeniem wykorzystywany przez zdecydowaną większość regionów, które nie dysponują środkami pozwalającymi na emisję w telewizji.

  Film spot reklamowy – Kliknij!

TERISTON